Stargor Software
Kalendarz
Terminy w kalendarzu w powiązaniu z osobami, telefonami oraz adresami.
Terminy w kalendarzu w powiązaniu z osobami, telefonami i adresami. Kiedy umawiamy się na jakiś termin, zazwyczaj przydatne są informacje o tym z kim, gdzie, w jakim celu, jaki jest adres miejsca spotkania, numery telefonów do tego miejsca, numery telefonów do osoby z którą się mamy spotkać, czy spotkanie jest związane z naszym produktem, licencją, umową najmu, wyceną, kontraktem, usługą czy projektem, który prowadzimy. Te wszystkie informacje z łatwościa dodamy używając tego oprogramowania. Nigdy więcej szukania. Porównując np.. Kalendarz w naszym telefonie jest nie wykonalne powiązać zapis kalendarza z kontaktem.


Kontakty
Osoby fizyczne, prywatne, firmy i kontrahenci. Organizacje, urzędy państwowe itp.
Najważniejsze miejsce w bazie danych, gdzie przechowujemy dane o nas I kontrahentach. Formularz ten umożliwia przechowywanie szerokiej gamy informacji. Począwszy od danych teleadresowych, w tym historię adresów na przestrzeni czasu, danych potrzebnych do księgowania naszej działalności gospodarczej, danych osobistych potrzebnych dla pracodawcy. Tutaj też można sprawdzić balans finansowy naszego kontrahenta, czy nie zalega z opłatami, czy nie ma nadpłaty. Bilans ten uwzględnia cołość rozliczeń. I wiele innych zastosowań.


Przychód
Nasze przychody z rozmaitych źródeł, które chcemy ewidencjonować
Nasze przychody z rozmaitych źródeł, które chcemy ewidencjonować


Towary
Towary, będące przedmiotem obrotu, jeżeli prowadzimy działalność handlową.
Możliwość sporządzania na bieżąco aktualizowanych ofert, cenników i stron internetowych z ofertą naszej firmy


Notatnik
Notatnik do szybkiego notowania informacji tekstowych.
Kiedy szukamy kartki aby coś zapisać, to jest właśnie ten moment, kiedy potrzebujemy notatnika do szybkiego sporządzenia notatki.


Zamówienia
Zamówienia od naszych kontrahentów.
Miejsce na zanotowanie, jakich usług lub towarów potrzebują i chcą zamówić nasi klienci


Koszty
Koszty i wydatki poniesione przez firmę
Baza wszelkich wydatków poniesionych z jakichkolwiek źródeł.


Slogany
Częste frazy używane w korespondencji z klientami.
Jeżeli często odpowiedamy na te same pytania, zamiast za każdym razem tworzyć i edytować je od nowa. Mamy do dyspozycji zbiór gotowych "formułek"


SMS
Wiadomości tekstowe zaimportowane z telefonów komórkowych.
Bardzo bogate źródło informacji o adresach, terminach. Posiadanie smsów z kilku lat ze wszystkich telefonów używanych firmie pozwala błyskawicznie wyszukać informacje.


Log
Rejestr aktywności użytkowników bazy danych i strony www.
Rejest aktywności użytkowników bazy danych, ale także firmowej strony internetowej.


Wyciągi Bankowe
Rejestr wszystkich transakcji bankowych zaimportowanych bezpośrednio z banku.
Umożliwia błyskawiczną analizę I kategoryzowanie wpływów I wydatków firmy.


Reklamy
Baza reklam, terminów emisji i mediów reklamowych.
Miejsce na przechowywanie informacji o treściach reklam, datach publikacji, poniesionych kosztach i zaangażowanych mediach (gazetach, portalach itp.)


Hasła
Zbiór haseł, loginów i innych danych dostępowych.
W dzisiejszych czasach, każdy z nas ma wiele haseł i loginów. Kiedy ich liczba przekroczy kilkadziesiąt, nie sposób sobie z nimi radzić inaczej jak tworząc ich rejestr w zaufanym miejscu.


Paypal
Rejestr wszystkich transakcji Paypal z jednego lub kilku kont.
Rejestr ten może być importowany automatycznie z konta Paypal.


Czynności
Wykaz godzin przepracowanych przez naszych pracowników.
Umozliwia pełną kontrolę I rozliczanie się z pracownikami z przepracowanego czasu. Ale także umożliwia planowanie grafiku na kilka tygodni naprzód, aby każdy pracownik mógł sprawdzić w internecie kiedy ma dyżur. Umożliwia również fakturowanie klientów zewnętrznych za czas pracowników firmy.


Zadania
Zadania do wykonania z założonym terminem ukończenia.
Lista zadań do wykonania. Zawiera zadania z dostępem do miejsca, czasu, zaangażowanych osób, projektów czy płatności do dokonania.


Historia
Historia wszystkich wpisów w bazie danych w porządku chronologicznym.
Umożliwia szybką orientację dla właściciela firmy "co się dzieje w firmie". Każdy nowy kontrachent, zamówienie, towar, sms, płatność, reklamacja słowem wszystko, nawet kiedy pracownik włączył rano komputer podane w porządku chronologicznym.


Frazy
Wielojęzyczny Słownik pojęć używanych przez firmę.
Na chwilę obecną zapewniamy obsługę na stepujących języków: Angielski (english), polski, Chiński uproszczony (普通话),rosyjski (русский), hiszpański (español), francuzki (français), niemiecki (deutsch), arabski (العربية), włoski (italiano), portugalski (português), japoński (日本人), rumuński (român).


Prace
Lista prac lub projektów nad którymi firma pracuje.
Zawiera kompletny bilans pozwalający się zorientować w dochodowości przedsięwzięcia, optymalny terminach płacenia vatu, retension czy przypadających terminach płatności.


Usługi
Cennik usług aktualnie świadczonych przez firmę.
Cennik usług świadczonych przez firmę.


Koneksje
Konekcje pokazują wszystkie informację o transakcji na jednym ekaranie.
W tej liczbie np. Cenę zakupu, adres dostawy, dane kupującego, telefony, płatności paypala, wystawioną fakturę. W budowana wyszukiwarka pozwala zidentyfikowąć transkację po jednej tylko informacji takiej jak np. Kod pocztowy kupującego, kod paskowy towaru czy dacie zamówienia.


Rozmowy
Notatki z przeprowadzonych rozmów z kontrahentami.
Kiedy przeprowadzamy kampanie informacyjną lub marketingową


Dokumenty
Wszelkie dokumenty, które są sygnowana na lub przez firmę.
Dokumenty używane do prowadzenia spraw klienta przez kancelarie prane lub biura księgowe.


Sprawy
Sprawy I zadania do realizacji
Sprawy i zadania do wykonania, które trwają dłużej składają się sie z wielu etapów i istnieje zgromadzenia dokumentów. Idealnie nadaje się do rozliczania zlecenia z klientem, pokazując jaki nakład sił i środków został przez firmę poniesiony.


Pusty
Pliki tekstowe, pdf, arkusze kalkulacyjne, skany itp.
Baza plików firmowych. Możliwość dzielenia się poprzez sieć.


Dokumenty sprzedaży
Faktury sprzedaży towarów lub usług z oferty firmy.
Lista sprzedaży firmy w raz z data sprzedaży, ceną, nazwą klienta pomniejszonym stanem magazynowym itd.


Kursy Walut
Lista kursów walut w oparciu o średni kurs NBP do przeliczeń transakcji.
wspomaga przewalutowywanie faktur dla importerów I exporterów do Polski.


Dokumenty zakupu
Faktury zakupu towarów lub usług przez firme.
Lista zakupów firmy wraz z datą sprzedaży, ceną, nazwą sprzedawcą, powiększony stanem magazynowym itd.


Stan Magazynowy
Pełna lista produktów będących fizycznie w danym magazynie.
Tak jak w każdej hurtowni czy sklepie jest lista towarów, które podlegają obrotowi.


Słownik
Wbudowany autorski słownik angielsko - polski.
Zawierający 23.688 polskich znaczeń angielskich słów i terminów.


Wyceny
Obszerny moduł wspomagający przygotowywanie wycen nie tylko budowlanych
Modułowa budowa umożłiwia drukowanie tej samej wyceny w różnych wersjach językowych.


Kontrakty
Baza zawartych kontraktów.
Takich jak telefony komórkowe, abonament telewizji satelitarnej, umowa obsługi prawnej, domeny internetowe, umowy hostingu itp. Ale także kontrakty zawarte z klientami firmy w celu efektywnego zarządzania nimi.


Kary
Kary, Mandaty I długi do terminowego zapłacenia.
Większość mandatów I kar posiada termin płatności np. 14 I do tego czasu jest ulga 50%. Po przekroczeniu tego terminu opłaty rosną lawinowo. Czesem jeden zapomniany mandat może urosnąc więcej niż koszt niniejszego programu na lata używania.


Przypominacz
Przypominacz o terminach wyświetlający się przy każdym zalogowaniu.
Znajdziesz tu skrót tego co powinieneś zrobić np. spotkania, zadania, kiedy wysłać wycenę skończyć projekt itp. Także co powinieneś zapłacić np. mandat, karę za złe parkowanie, czynsz, VAT itp. W zwięzły sposb zostaniesz poinformowany ile Ci zostało czasu na reakcję.


Zaopatrzenie
Lista potrzebnych materiałów do realizacji projektu
Możliwość powiadomienia za pomocą smartphona jakie materiały są potrzebne na placu budowy. Jeżeli firma prowadzi więcej niż jeden projekt na raz upraszcza I redukuje koszty zaopatrzenie. Zmniejsza też wydatnie postoje pracowników z braku materiałów potrzebnych do pracy. Stanowi też nieocenione źródło przypominania sobie gdzie najtaniej dokonywaliśmy zakupów. Na bazie osbnych loginów do bazy danych dla każdego pracownika. Dostęp do bazy danych jest możliwy przy użyciu komputera I telefonu czy tabletu.


Arkusze Pracy
Baza arkuszy pracy zawierająca szczegóły wykonanych prac.
Baza arkuszy pracy zawierająca szczegóły wykonanych prac. Kto je wykonywał i na czym polegały. Część składowa obiektu Praca.

START     POMOC ZDALNA     JAK TO DZIAŁA?     DEMO     FAQ     PROGRAM PARTNERSKI     CENNIK